धुडु नच्या जटा बो खलारी हो , धुडु नच्या जटा बो खलारी हो

धुडु नच्या जटा बो खलारी हो , धुडु नच्या जटा बो खलारी हो ,
ओ नच धुड़ुआ बाजे तेरे बाजे हो , ओ नच धुड़ुआ बाजे तेरे बाजे हो ,
ओ धुडु नच्या जटा वो खलारी हो , धुडु नच्या जटा वो खलारी हो ,
*********************************
गंगा गोरां पाणिये जो गयींया हो , गंगा गोरां पाणिये जो गयींया हो ,
गोरां पुछदी तू लगदी क्या मेरी हो ,गोरां पुछदी तू लगदी क्या मेरी हो !!
*********************************
ओ गंगा बोल्दी मैं सोकण तेरी हो , ओ गंगा बोल्दी मैं सोकण तेरी हो ,
ओ गंगा गोरां सरो सर लड़ी हो , ओ गंगा गोरां सरो सर लड़ी हो !!
*********************************
ओ टूटे हर चुरासी लड़ी हो , ओ टूटे हर चुरासी लड़ी हो ,
ओ गंगा लाई गया भागीरथ चेला हो , ओ गंगा लाई गया भागीरथ चेला हो !!
*********************************
धुडु रही गया केलम केला हो ,धुडु रही गया केलम केला हो ,
हो गोरां पेट पीड़ मचाई हो , हो गोरां पेट पीड़ मचाई हो !!
*********************************
ओ धारा धारा ते बूटी मंगाई हो , धारा धारा ते धूनी मंगाई हो ,
ओ इंयां शिवजियें पीड़ गवाई हो , ओ इंयां शिवजियें पीड़ गवाई हो !!
*********************************
धुडु नच्या जटा वो खलारी हो , धुडु नच्या जटा वो खलारी हो ,
ओ नच धुड़ुआ बाजे तेरे वाजे हो , ओ नच धुड़ुआ बाजे तेरे बाजे हो !!

 

Dhudu Nacheya Jata O Khalari Song Mp3 Download at whatsapp massage at +91 9977587587

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *